Przejdź do treści Przejdź do menu

INNOWACJE PEDAGOGICZNE


W Szkole Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej realizowanych jest prawie trzydzieści innowacji pedagogicznych. Ich autorami są nauczyciele zatrudnieni w Naszej Szkole.


Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest określana jako pewnego rodzaju ulepszanie, wprowadzanie nowych rozwiązań, modernizacja, pozytywna zmiana. Specyfikę innowacji pedagogicznej zdefiniował W. Okoń: "Innowacją pedagogiczną jest zmiana struktury systemu szkolnego (dydaktycznego, wychowawczego) jako całości lub struktury ważnych jego składników – w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym. Składniki te obejmują m.in.: nauczycieli, uczniów, programy i podręczniki, wyposażenie zakładów wychowawczych, środki masowego przekazu i środowisko wychowawcze". Celowość wprowadzania innowacji jest tym wyższa, im więcej korzyści uzyska z niej dziecko.

Innowacje pedagogiczne to: 
- nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły;
- działania odmienne od powszechnie obowiązujących;
- zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji;
- twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli, do której powołano szkołę (źródło: www.edukacja.edux.pl/p-1115-innowacje-pedagogiczne.php).

Poniżej przedstawiamy opis zasad innowacji realizowanych w Naszej Szkole.


J. Telec 
ABC zdrowego człowieka


T. Lewandowska, G. Wójtowicz
Adaptacja reguł gier logicznych i karcianych dla potrzeb dydaktyki języka polskiego