Przejdź do treści Przejdź do menu

INNOWACJE PEDAGOGICZNE


W Szkole Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej realizowanych jest kilkadziesiąt innowacji pedagogicznych. Ich autorami są nauczyciele zatrudnieni w Naszej Szkole.


Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest określana jako pewnego rodzaju ulepszanie, wprowadzanie nowych rozwiązań, modernizacja, pozytywna zmiana. Specyfikę innowacji pedagogicznej zdefiniował W. Okoń: "Innowacją pedagogiczną jest zmiana struktury systemu szkolnego (dydaktycznego, wychowawczego) jako całości lub struktury ważnych jego składników – w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym. Składniki te obejmują m.in.: nauczycieli, uczniów, programy i podręczniki, wyposażenie zakładów wychowawczych, środki masowego przekazu i środowisko wychowawcze". Celowość wprowadzania innowacji jest tym wyższa, im więcej korzyści uzyska z niej dziecko.

Innowacje pedagogiczne to: 
- nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły;
- działania odmienne od powszechnie obowiązujących;
- zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji;
- twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli, do której powołano szkołę (źródło: www.edukacja.edux.pl/p-1115-innowacje-pedagogiczne.php).

Poniżej przedstawiamy opis zasad innowacji realizowanych w Naszej Szkole w roku szkolnym 2021/2022:


D. Kaczmarczyk-Robak, J. Krehut
Bez matematyki nie ma informatyki


I. Golec
Bielsko-Biała - miasto bajek


R. Loranc-Klajner
Bielsko-Biała, moje miasto, moja historia


M. Makowski
Edu-elo geografio!


A. Woźniak
Efektywna nauka słówek z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Instaling


A. Krywult
Gry na lekcjach angielskiego


R. Małysz
Kolorowe piłki - zabawy z żonglowaniem i kodowaniem


K. Włodek
Lapbook jako metoda pracy z lekturą


B. Jurkiewicz
Lektury obowiązkowe nie muszą być nudne


M. Piechota
Matematyczna nutka - czyli od rytmiki do matematyki


M. Barbasz-Sztajno
Mówienie sterowane w klasie 4


M. Józefowicz
Sprawne ręce


A. Słonka
Szkolny Globtroter


U. Ficoń
Z matematyką i przyrodą na ty - zabawowo i naukowo


A oto wszystkie innowacje zrealizowane w Naszej Szkole:


J. Telec 
ABC zdrowego człowieka


T. Lewandowska, G. Wójtowicz
Adaptacja reguł gier logicznych i karcianych dla potrzeb dydaktyki języka polskiego