OBIADY


Obiady wydawane są w stołówce szkolnej budynku A i B. W skład ww. obiadów wchodzi zupa, II danie i kompot. Posiłki sprzedawane będą wyłącznie w ww. zestawach, nie ma możliwości wykupienia samego II dania lub samej zupy. Zapisy będą przyjmowane do 5. dnia każdego miesiąca w stołówce szkolnej.

Cena obiadu wynosi 8,00 zł (x liczba dni nauki szkolnej w miesiącu). Opłat za obiady można dokonywać osobiście w stołówce lub przelewem bankowym na konto do 10. dnia każdego miesiąca. Nr konta do wpłat: 19 8133 0003 0020 5258 2000 0001Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu: imienia i nazwiska oraz klasy, do której uczęszcza dziecko.

Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka do godziny 8:30 telefonicznie lub sms-em pod numerem tel. 730-100-217. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka w wyznaczonym czasie nie będzie odliczany niewykorzystany obiad.

Menu obiadowe na dany tydzień będzie dostępne przy wejściu do szkoły oraz na stronie www.dorys.pl.