Przejdź do treści Przejdź do menu

OLIMPIADA SZKOLNA

Olimpiada Szkolna jest to projekt zachęcający uczniów do zwiększenia aktywności fizycznej oraz wspomagania ucznia w rozwoju psychomotorycznym.CELE OLIMPIADY SZKOLNEJ


  1. poprawa kondycji ruchowej, wzmocnienie korpusu mięśniowego;
  2. poprawa układu krążenia  i oddechowego;
  3. przyspieszenie metabolizmu oraz spalania kalorii;
  4. wspomaganie rozwoju ucznia w zakresie rozwoju psychomotorycznego;
  5. rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji, siły charakteru;
  6. wyrobienie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu;
  7. wdrażanie do przestrzegania zasady fair play.