DNI WOLNE

Przypominamy, że w Naszej Szkole dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. 2010 nr 186, poz. 1245) to:- 31 października 2019 r.

- 2 stycznia 2020 r.

- 3 stycznia 2020 r.

- 21 kwietnia 2020 r. (Egzamin Ósmoklasisty)

- 22 kwietnia 2020 r. (Egzamin Ósmoklasisty)

- 23 kwietnia 2020 r. (Egzamin Ósmoklasisty)

- 12 czerwca 2020 r.