Przejdź do treści Przejdź do menu

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE


ZASADY ORGANIZACJI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH


REGULAMINY WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH


TERMINARZ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH (I ETAP):

- j. polski – 18 października 2021 r., godz. 7.30-9.00, stołówka w budynku B;
- matematyka – 19 października 2021 r., godz. 7.30-9.00, stołówka w budynku B;
- j. angielski – 20 października 2021 r., godz. 7.30-9.00, stołówka w budynku B;
- geografia – 21 października 2021 r., godz. 7.30-9.00, stołówka w budynku B;
- chemia – 22 października 2021 r., godz. 7.30-9.00, stołówka w budynku B;
- biologia – 25 października 2021 r., godz. 7.30-9.00, stołówka w budynku B;
- fizyka – 27 października 2021 r., godz. 7.30-9.00, stołówka w budynku B;
- j. niemiecki – 28 października 2021 r., godz. 7.30-9.00, stołówka w budynku B;
- historia – 29 października 2021 r., godz. 7.30-9.00, stołówka w budynku B.


TERMINARZ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH (II I III ETAP)


ZASADY ORGANIZACJI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH (I ETAP):

Pierwszy stopień konkursu przeprowadzony zostanie w formie pisemnej. Do pierwszego stopnia przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności. Do drugiego stopnia kwalifikują się uczniowie, którzy na pierwszym stopniu uzyskali wymaganą liczbę  punktów,  ustaloną  przez  szkolną  komisję Konkursową. Do trzeciego stopnia kwalifikują się uczestnicy stopnia drugiego, którzy na tym stopniu uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia. Uczestnicy trzeciego stopnia mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty. Laureatami  zostają  uczestnicy,  którzy  uzyskali  co  najmniej  90%  punktów możliwych do zdobycia. Finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego stopnia,  którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia. Szczegółowy  zakres  wiedzy  i  umiejętności  wymagany  na  pierwszym  stopniu konkursu obejmuje treści podstawy programowej przedmiotu. Szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności wymagany na drugim i trzecim stopniu konkursu oraz wykaz proponowanej literatury zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 regulaminów konkursów dostępnych na stronie internetowej organizatora. Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych. Do sali,  w  której  odbywają  się  eliminacje  konkursowe,  uczeń  nie  może  wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych. Uczestnicy konkursu mogą wnieść do sali,  w której odbywa się konkurs, wyłącznie małą butelkę wody.


ZAKRESY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI (I ETAP):

JĘZYK POLSKI - zakres wiedzy i umiejętności (I etap)

MATEMATYKA - zakres wiedzy i umiejętności (I etap)

JĘZYK ANGIELSKI - zakres wiedzy i umiejętności (I etap)

JĘZYK NIEMIECKI - zakres wiedzy i umiejętności (I etap)

HISTORIA - zakres wiedzy i umiejętności (I etap)

GEOGRAFIA - zakres wiedzy i umiejętności (I etap)

BIOLOGIA - zakres wiedzy i umiejętności (I etap)

FIZYKA - zakres wiedzy i umiejętności (I etap)

CHEMIA - zakres wiedzy i umiejętności (I etap)


ZAKRESY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI (II i III ETAP):

MATEMATYKA - zakres wiedzy i umiejętności (II i III etap)

JĘZYK ANGIELSKI - zakres wiedzy i umiejętności (II i III etap)

HISTORIA - zakres wiedzy i umiejętności (II i III etap)

GEOGRAFIA - zakres wiedzy i umiejętności (II i III etap)

FIZYKA - zakres wiedzy i umiejętności (II i III etap)

CHEMIA - zakres wiedzy i umiejętności (II i III etap)