Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

OFERTA


W budynku A (ul. Cieszyńska 393) znajduje się:
a) 19 sal lekcyjnych; 
b) pracownia komputerowa;
c) sala gimnastyczna z szatniami;
d) aula;
e) świetlica;
f) biblioteka wraz z czytelnią oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;
g) gabinety dyrektora, wicedyrektora i kierownika gospodarczego;
h) gabinet pielęgniarki szkolnej; 
i) gabinet pedagoga szkolnego;
j) sekretariat;
k) pokój nauczycielski oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego;
l) stołówka z kuchnią;
ł) szatnie z szafkami osobistymi;
m) toalety na każdym piętrze. 

W budynku A zainstalowanych jest 17 tablic interaktywnych. We wszystkich salach lekcyjnych znajduje się komputer z dostępem do internetu. Szkoła posiada również Izbę Regionalną, w której zgromadzone zostały eksponaty związane z folklorem Beskidów, a także Izbę Pamięci i Historii Szkoły z licznymi przedmiotami nawiązującymi do przeszłości placówki. Dysponuje również parkingiem oraz dużym ogrodem, w którym znajdują się dwa boiska oraz miasteczko ruchu drogowego. Przy szkole – w ramach projektu „Radosna szkoła” – wybudowano także nowoczesny plac zabaw. 

W budynku B (ul. Cieszyńska 385) znajduje się:
a) 15 sal lekcyjnych; 
b) pracownia komputerowa;
c) sala gimnastyczna z szatniami;
d) aula;
e) świetlica;
f) biblioteka wraz z czytelnią oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;
g) gabinety dyrektora, wicedyrektora i kierownika gospodarczego;
h) gabinet pielęgniarki szkolnej; 
i) gabinet pedagoga szkolnego;
j) sekretariat;
k) pokój nauczycielski oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego;
l) stołówka;
ł) szatnie z szafkami osobistymi;
m) toalety na każdym piętrze.
 
W budynku B zainstalowanych jest 14 tablic interaktywnych. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w komputer z dostępem do internetu. Przy budynku B znajduje się nowoczesne boisko sportowe z bieżnią oraz parking.  W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny oraz radiowęzeł.

XXI wiek stawia przed szkołą nowe wymagania. Informacje o wszystkich jej działaniach, licznych konkursach i zajęciach pozalekcyjnych, wszelkich uroczystościach czy imprezach kulturalnych umieszczane są na stronie internetowej (www.sp32bb.pl).

Społeczność uczniowska bardzo chętnie włącza się w organizację różnych imprez o charakterze lokalnym, miejskim, ogólnopolskim czy nawet międzynarodowym.

Wiele imprez szkolnych może się odbywać tylko dzięki dużemu zaangażowaniu Rady Rodziców, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu placówki oraz wspierają ją finansowo, m.in. fundują nagrody dla uczniów i upominki okolicznościowe.

Dobrze układa się również współpraca z instytucjami lokalnymi, m.in.: z Przedszkolem nr 41 i 42, Radą Osiedla Wapienica, Parafią św. Franciszka z Asyżu, Zarządem LKS „ZAPORA”, „BBOSiR”, Domem Kultury i Książnicą Beskidzką. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który angażuje się w organizację imprez szkolnych i obejmuje swoim patronatem akcje charytatywne.

Szkoła prowadzi liczne nieodpłatne zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań, m.in. koło literackie, logicznego myślenia, dziennikarskie, wokalne.

Uczniowie zaangażowani są w liczne projekty, m.in. Cała Polska czyta dzieciom, Dzień Ziemi, obchody Dni Bielska-Białej, spotkania z ciekawymi ludźmi naszego regionu, Pola Nadziei czy Nie daj się złapać w sieć.

W szkole redagowany jest Dwumiesięcznik Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 32 „Echo Szkoły”, na łamach którego uczniowie mają możliwość publikowania własnych tekstów czy ilustracji.