RADA RODZICÓW


Rada Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 32 
43-382 Bielsko-Biała 
ul. Cieszyńska 393 
NIP 547-208-18-99 
PRZEWODNICZĄCA: Pani Natalia Stosur
SEKRETARZ: Pani Katarzyna Telec
SKARBNIK: Pani Beata Niewiadomy

Numer konta Rady Rodziców: 
PKO Bank Polski 93 1020 1390 0000 6602 0417 8216