Przejdź do treści Przejdź do menu

SPECJALIŚCI


Aby umożliwić zaspokojenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wspomagać ich rozwój i efektywność uczenia się, w Naszej Szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna i zatrudnieni są nauczyciele – specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem.


Sabina Bysko - oligofrenopedagogika
Beata Dudek - terapia pedagogiczna, arteterapia, psychokorekcja zaburzeń w zachowaniu
Beata Frejnik-Bożek - logopeda
Iwona Golec - surdopedagogika
Magdalena Hanus - wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Maria Joniec - oligofrenopedagogika
Katarzyna Kanik-Dendys - logopeda
Sabina Knapik - pedagog
Mariola Kozina - oligofrenopedagogika
Renata Loranc-Klajner - logopeda
Teresa Lewandowska - oligofrenopedagogika
Izabela Morys - oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika
Izabela Paruzel - psycholog
Joanna Popławska-Owczarz - oligofrenopedagogika, tyflopedagogika
Anna Reglińska-Suchy - terapia pedagogiczna
Izabella Semmler-Górna - oligofrenopedagogika, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Grażyna Siarkowska - oligofrenopedagogika
Izabela Szczepanek - terapia pedagogiczna
Katarzyna Włodek - oligofrenopedagogika
Aleksandra Wojtanowicz - pedagog, logopeda
Aurelia Woźniak - terapia pedagogiczna