Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

SPECJALIŚCI


PEDAGOG
ALEKSANDRA WOJTANOWICZ


Poniedziałek
8.25–13.15 oraz 15.15–17.10

Wtorek
10.25–13.15 oraz 15.15–17.10

Środa
11.40–13.00 oraz 14.00–15.15

Czwartek
8.20–11.20

Piątek
8.20–12.00 oraz 14.00–15.15


PEDAGOG
SABINA KNAPIK


Poniedziałek
8.20–13.20

Wtorek
13.00–16.30

Środa
7.00–12.00

Czwartek
10.00–14.00 oraz 15.00–15.30

Piątek
7.00–12.00


PSYCHOLOG
IZABELA PARUZEL


Poniedziałek
14.00–15.30

Wtorek
7.30–16.30

Środa
7.30–12.00

Czwartek
7.30–13.00 oraz 15.00–15.30

Piątek
9.00–12.00


LOGOPEDA
RENATA LORANC-KLAJNER


Poniedziałek 
11.10–16.10

Wtorek
11.10–16.10

Środa
11.10–16.25

Czwartek
11.10–12.10 oraz 15.15–16.00

Piątek
11.05–16.20


Aby umożliwić zaspokojenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wspomagać ich rozwój i efektywność uczenia się, w Naszej Szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna i zatrudnieni są nauczyciele – specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem.


Sabina Bysko - oligofrenopedagogika
Beata Dudek - terapia pedagogiczna, arteterapia, psychokorekcja zaburzeń w zachowaniu
Beata Frejnik-Bożek - logopeda
Iwona Golec - surdopedagogika
Monika Habdas - oligofrenopedagogika
Magdalena Hanus - wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Maria Joniec - oligofrenopedagogika
Katarzyna Kanik-Dendys - logopeda
Sabina Knapik - pedagog

Renata Loranc-Klajner - logopeda
Izabela Morys - oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika
Izabela Paruzel - psycholog
Anna Reglińska-Suchy - terapia pedagogiczna
Grażyna Siarkowska - oligofrenopedagogika
Izabela Szczepanek - terapia pedagogiczna
Marta Tiutiunnyk - logopeda
Katarzyna Włodek - oligofrenopedagogika
Aleksandra Wojtanowicz - pedagog, logopeda
Aurelia Woźniak - terapia pedagogiczna