Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

LEGITYMACJE


Legitymacja szkolna jest dokumentem poświadczającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły. Jest także poświadczeniem jego tożsamości. Warto więc zadbać o dobrej jakości zdjęcie twarzy. Jest ono umieszczane na legitymacji w okienku 3 na 4,2 cm. Prosimy  o dostarczanie zdjęć o tych wymiarach. W innych przypadkach fotografia zostanie odpowiednio przycięta. Zdjęcia legitymacyjne robione u fotografa spełniają wymagania zdjęć do dowodu osobistego. Szkoła bezpłatnie wydaje legitymacje wszystkim uczniom, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę w Naszej Szkole. Duplikaty legitymacji w przypadku ich zniszczenia, zgubienia itp. wydajemy po złożeniu przez rodziców wniosku z załączonym dowodem wpłaty w wysokości 9,00 zł wpłaconej na konto Szkoły: 76 1020 2313 0000 3902 1092 1155, nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 32, tytuł płatności: opłata za duplikat legitymacji szkolnej ucznia (proszę podać nazwisko).


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170)

§ 25. 1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

§ 27. 3. […] Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej […] pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora […] szkoły  […]


Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji