SAMORZĄD


Prezentujemy skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2018/2019!


Przewodniczący: Seweryn Segieda (8d)


Członkowie:
Zofia Ochodek (6b)
Julia Ciecierska (8d)
Michał Mołek (8c)