Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

HISTORIA


KALENDARIUM


1923 – powstanie Polskiej Szkoły w Wapienicy
1923 – Franciszek Kubok – kierownikiem szkoły
1926 – oddanie do użytku budynku przy ul. Międzyrzeckiej
1945 – Józef Niesyt – kierownikiem szkoły
1950 – Stefan Zajda – kierownikiem szkoły
1950 – Bronisław Kokotek – pełniącym obowiązki kierownika szkoły
1958 – Bronisław Kokotek – kierownikiem szkoły
1958 – otwarcie nowego budynku szkoły przy ul. Cieszyńskiej
1960 – nadanie szkole imienia Ludwika Waryńskiego
1965 – otwarcie przy szkole obiektów sportowych
1966 – posadzenie „dębów tysiąclecia”
1970 – oddanie do użytku Domu Nauczyciela
1972 – Leon Woźnica – dyrektorem szkoły
1975 – powołanie Zbiorczej Szkoły Gminnej
1977 – nadanie szkole numeru „32”
1982 – Irmgarda Gryczka – dyrektorem szkoły
1984 – nauka w budynku przy ul. Lajkonika
1986 – wręczenie szkole sztandaru
1986 – budowa Miasteczka Ruchu Drogowego
1994 – Danuta Migdał – dyrektorem szkoły
1995 – nadanie Izbie Tradycji Regionu imienia Bronisława Kokotka
1999 – powstanie 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum
1999 – Krystyna Bąk – dyrektorem szkoły
2002 – Alicja Procner – dyrektorem szkoły
2010 – otwarcie nowoczesnego placu zabaw
2012 – nauka wszystkich oddziałów w budynku przy ul. Cieszyńskiej
2015 – otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
2017 – likwidacja gimnazjum i powrót 8-letniej szkoły podstawowej
2017 – nauka w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach
2017 – uroczystość pożegnania sztandarów
2017 – zmiana patrona szkoły na Jana III Sobieskiego
2018 – powstanie Centrum Edukacji Przyrodniczej
2018 – otwarcie wielofunkcyjnego boiska
2019 – Edyta Zaczek – dyrektorem szkoły
2023 – wręczenie szkole sztandaru
2023 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej na pierwszym budynku szkoły
2024 – uroczyste otwarcie pracowni terminalowych wraz z serwerownią


LOSY POLSKIEJ SZKOŁY W WAPIENICY


Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku przystąpiono do rozbudowy szkolnictwa. W sąsiednich miejscowościach dość łatwo udało się uruchomić polskie szkoły. Inaczej jednak było w Wapienicy. W 1919 roku w Cieszynie powstała Komisja Szkolna, która 31 sierpnia 1920 roku zarządziła spisy dzieci w wieku szkolnym. Postanowiła ona, że Polacy muszą chodzić do polskich szkół, a Niemcy mogą posyłać swe dzieci do szkół niemieckich lub polskich. W Wapienicy taki spis miał miejsce na początku roku szkolnego 1920/1921, ale niewielu rodziców wyraziło chęć posłania swych dzieci do polskiej szkoły. W tej sytuacji nie mogła więc ona powstać. W końcu po wielu naciskach ówczesnego Inspektora Szkolnego Klemensa Matusiaka i zabiegach aktywnych Polaków z Wapienicy utworzono w 1923 roku polską szkołę. 24 września 1923 roku szkoła niemiecka zmuszona była do odstąpienia jej jednej sali w budynku przy ul. Jaworzańskiej. Pierwszym kierownikiem został Franciszek Kubok. W następnym roku placówka zyskała rangę trzyklasowej. W 1925 roku rozpoczęto budowę odrębnego budynku dla polskiej szkoły przy ul. Międzyrzeckiej, jednak znajdowały się w nim tylko dwie sale lekcyjne oraz mieszkanie dla kierownika. Od tego momentu systematycznie wzrastała liczba uczniów, a polskość była stopniowo przywracana. Swój udział w tym miała Macierz Szkolna, która została założona przez kierownika szkoły Franciszka Kuboka. Spełniała ona funkcję dzisiejszej Rady Rodziców. Prowadziła też działalność kulturalno-oświatową, chór i bibliotekę. Funkcjonowanie szkoły i Macierzy Szkolnej przerwała II wojna światowa.

W grudniu 1944 roku rozpoczęła się ewakuacja Niemców z Wapienicy. 12 lutego 1945 roku miejscowość została wyzwolona i jej polscy mieszkańcy przystąpili do organizowania administracji oraz szkolnictwa. Kierownikiem szkoły został Józef Niesyt. Przed nowymi władzami stanął ogrom problemów. Miejscowość była zrujnowana, a tutejsze fabryki zdewastowane i pozbawione surowców. Uporczywa praca władz administracyjnych i kierownika szkoły wkrótce zaczęła przynosić owoce. 17 kwietnia 1945 roku naukę w szkole podjęło 198 uczniów. Szkoła rozpoczęła pracę w bardzo trudnych warunkach. Uczniowie przynieśli z domów krzesła, kierownik w całej gminie zbierał stoły, a tablicę z dykty zrobił stolarz. Po roku ze składek członkowskich i zysków z imprez kulturalnych zakupiono sprzęt do dwóch sal lekcyjnych. Do 1949 roku, dzięki staraniom kierownika i Rady Pedagogicznej, szkoła została w pełni umeblowana. Równolegle z zabiegami o wyposażenie budynku trwała wytężona praca dydaktyczna i wychowawczo-opiekuńcza. We wrześniu 1945 roku rozpoczęto dożywianie uczniów i nauczycieli, powołano do życia harcerstwo i Komitet Rodzicielski, organizowane były imprezy szkolne i gminne. W 1949 roku utworzono przy szkole trzygłosowy chór prowadzony przez Bronisława Kokotka. Powstała też pracownia do zajęć praktycznych, którą 1 listopada 1950 roku przemianowano na powiatową pracownię zajęć praktycznych. Wykonywano w niej m.in. potrzebne pomoce naukowe.

Liczba ludności w Wapienicy wciąż rosła, a szkole przybywało uczniów. W 1949 roku w dwóch budynkach (przy ul. Międzyrzeckiej i Jaworzańskiej) uczyło się 355 dzieci w 10 oddziałach. Panowała ciasnota, lekcje odbywały się na dwie zmiany. W tej sytuacji kierownik szkoły rozpoczął usilne starania o budowę nowego gmachu. 1 września 1950 roku opuścił jednak dotychczasowe stanowisko i został kierownikiem szkoły dla pracujących. Jego następca – Stefan Zajda – sprawował tę funkcję jedynie przez miesiąc. Przeszedł bowiem do pracy w administracji oświatowej. Dlatego też 1 października 1950 roku do pełnienia obowiązków kierownika szkoły został powołany dotychczasowy nauczyciel – Bronisław Kokotek. Nowy kierownik niezwłocznie podjął starania o budowę nowej szkoły. Zaangażował do pomocy Komitet Rodzicielski. Z jego przedstawicielami odwiedził władze w Katowicach i Warszawie. Poprosił również o pomoc śląskiego pisarza i posła Gustawa Morcinka. Młodzież napisała petycję do Ministra Oświaty. Te starania nie poszły na marne. 30 czerwca 1956 roku przekazano plac pod budowę Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Terenowego, natomiast 24 września 1956 roku położono pierwszą cegłę na fundamencie nowej szkoły. Na początku sierpnia 1958 roku rozpoczęło się urządzanie wnętrz nowego gmachu. Równolegle ze staraniami, a potem budową nowej szkoły, kontynuowano pracę dydaktyczno-wychowawczą w niezmiernie trudnych warunkach.

Uroczystość otwarcia nowego budynku szkolnego odbyła się 31 sierpnia 1958 roku. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz administracyjnych i politycznych województwa, powiatu i gromady, a także reprezentanci ZNP oraz miejscowych zakładów pracy. Nowy budynek składał się z 11 sal lekcyjnych, 4 pracowni (biologicznej, fizycznej, zajęć praktycznych dziewcząt i chłopców), świetlicy z zapleczem kuchennym, biblioteki, sali gimnastycznej z natryskami, auli, szatni, gabinetu lekarskiego, gabinetu pomocy naukowych, dwóch pomieszczeń administracyjnych, dwupokojowego mieszkania dla kierownika oraz dwupokojowych mieszkań dla woźnego i nauczyciela. W lepszych warunkach szkoła osiągała wyższy poziom nauczania, powstały także liczne koła przedmiotowe. Pismem z 3 lutego 1960 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego zatwierdziło nazwę szkoły w następującym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa im. Ludwika Waryńskiego w Wapienicy”. Placówka otrzymała imię XIX-wiecznego działacza i organizatora ruchu socjalistycznego. Przedsiębiorstwo budowlane, oddając budynek szkolny do użytku w sierpniu 1958 roku, pozostawiło po sobie nieuporządkowany plac. Dlatego też kierownik szkoły – Bronisław Kokotek – opracował plan zagospodarowania otoczenia szkoły. Z pomocą młodzieży i przy wsparciu finansowym Komitetu Rodzicielskiego, GRN i lokalnych zakładów pracy uporządkował teren, urządził klomby, chodniki i rabaty. Założył alpinarium, posadził wiele krzewów i drzew ozdobnych. Zorganizował również działkę szkolną. Przy jego czynnym udziale przystąpiono do budowy boisk szkolnych. Uroczyste otwarcie obiektów sportowych nastąpiło 25 września 1965 roku. Powstało boisko asfaltowe (zamieniane zimą w lodowisko), skocznia w dal, bieżnia o długości 60 metrów i duże boisko żużlowe. W pobliżu budynku utworzono także geograficzny ogródek z pełnym wyposażeniem meteorologicznym.

27 kwietnia 1966 roku w czasie obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego i akademii pierwszomajowej zostały uroczyście posadzone dwa dęby w obrębie boiska asfaltowego. Nazwano je „dębami tysiąclecia”. W latach 1967–1970 w czynie społecznym wybudowano obok szkoły Dom Nauczyciela. 1 września 1972 roku funkcję dyrektora objął Leon Woźnica. W tym czasie w Wapienicy budowane były trzy osiedla mieszkaniowe. Liczba dzieci zaczęła gwałtownie wzrastać. Budynek placówki stał się ciasny, a warunki nauki i pracy znacznie się pogorszyły. 1 czerwca 1975 roku na skutek reformy administracyjnej kraju do istnienia powołana została Zbiorcza Szkoła Gminna w Wapienicy, której podporządkowano szkoły podstawowe w Jaworzu, Jasienicy i Międzyrzeczu. Stanowisko dyrektora placówki powierzono Leonowi Woźnicy. Szkoła dysponowała pokaźnym budżetem, który pozwalał na unowocześnienie wyposażenia. Wzbogacono księgozbiór biblioteki, zakupiono sprzęt audiowizualny i inne pomoce naukowe. Wymieniono parkiety w sali gimnastycznej i świetlicy. Powstały dobrze wyposażone sale dla młodszych klas i pracownia wychowania obywatelskiego. Utworzono Izbę Pamięci Narodowej, w której zgromadzono pamiątki obrazujące udział miejscowych Polaków w walce o wyzwolenie. Izbę odwiedził 21 marca 1977 roku ówczesny Wiceminister Oświaty gen. Zygmunt Huszcza. Zbiorcza Szkoła Gminna istniała zaledwie półtora roku.

1 stycznia 1977 roku Wapienica została włączona do Bielska-Białej. Placówka otrzymała numer „32” i zyskała status szkoły miejskiej. Liczba uczniów szybko wzrastała. Dla poprawy warunków wdrażano doraźne rozwiązania. Mieszkanie dyrektora i dwa lokale nauczycielskie zostały zamienione na sale lekcyjne. W budynku starej szkoły z jednej dużej sali lekcyjnej, poprzez wybudowanie przepierzenia, powstały dwa pomieszczenia. Klasy „zerowe” uczyły się w byłej strażnicy obok szkoły. Nauka odbywała się na dwie, a następnie na trzy zmiany. W celu skrócenia czasu nauki Rada Pedagogiczna ograniczyła przerwy do 5 minut. W 1982 roku dyrektorem szkoły została Irmgarda Gryczka. W budynku przy ul. Jaworzańskiej zainstalowano ogrzewanie elektryczne. W 1984 roku wydzierżawiono część pomieszczeń w siedzibie KBO „Beskid” przy ul. Lajkonika i adaptowano je na sale lekcyjne. W 1984 roku szkoła wzbogaciła się o Izbę Młodzieżowej Służby Ruchu, w której prowadzone były szkolenia w zakresie ruchu drogowego i przygotowywano młodzież do egzaminu na kartę rowerową. Zbudowano również Miasteczko Ruchu Drogowego. W styczniu 1986 roku w budynku przy ul. Jaworzańskiej od nieszczelnego komina zapalił się strop. Budynek został przeznaczony do kapitalnego remontu, a tym samym szkoła straciła pięć sal lekcyjnych. W tej sytuacji Inspektorat Oświaty podjął decyzję o dowożeniu uczniów pięciu młodszych oddziałów wraz z nauczycielami do Szkoły Podstawowej nr 6. Po zakończeniu remontu (6 kwietnia 1988 roku) dzieci mogły kontynuować naukę w pięknie odnowionym gmachu.

14 października 1986 roku odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele Władz Miasta, Wydziału Oświaty i Wychowania, Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców Wapienicy, Zarządu Kółka Rolniczego, Zarządu LKS „Zapora”, Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego oraz delegacje lokalnych zakładów pracy. W roku szkolnym 1994/1995 funkcję dyrektora placówki objęła Danuta Migdał, która ukończyła tę szkołę, a w 1979 roku podjęła tutaj pracę jako nauczyciel biologii. Dyrekcja z gronem pedagogicznym, rodzicami i uczniami zorganizowała 10 czerwca 1995 roku pierwszy festyn szkolny, który cieszył się dużą popularnością w środowisku lokalnym, dlatego później odbywał się on corocznie. Podczas tej imprezy z okazji 20-lecia utworzenia Izby Tradycji Regionu (Izby Pamięci Narodowej) nadano jej imię Bronisława Kokotka – żołnierza kampanii wrześniowej w 1939 roku, uczestnika bitwy o Monte Cassino oraz budowniczego i kierownika tej szkoły.

W październiku 1998 roku uroczyście obchodzono „75-lecie Polskiej Szkoły w Wapienicy”. 1 września 1999 roku nastąpił pierwszy rok reformy oświaty. W jednym budynku współistniały: 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum. W budynku przy ul. Lajkonika po raz pierwszy rozpoczęły naukę czwarte klasy. Danuta Migdał przejęła funkcję dyrektora Gimnazjum nr 15, natomiast dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 32 została Krystyna Bąk. Rok 2000 przywitano wielkim balem zorganizowanym w szkole przez Komitet Rodzicielski i dyrekcję. Zabawa do białego rana na 65 par była wyśmienita, a cały dochód z imprezy przeznaczono na zakup sprzętu i pomocy naukowych. W roku szkolnym 2000/2001 nauczyciele zaczęli pracować w blokach przedmiotowych: nauczania początkowego, humanistycznym oraz matematyczno-przyrodniczym. 10 kwietnia 2002 roku po raz pierwszy najstarsi uczniowie szkoły przystąpili do Sprawdzianu Szóstoklasisty.

W roku szkolnym 2002/2003 dyrektorem szkoły została Alicja Procner. 1 maja 2004 roku Polska została członkiem Unii Europejskiej. Z tej okazji członkowie koła europejskiego przygotowali przedstawienie prezentujące tradycje i wartości, jakimi mogą poszczycić się Polacy. W 2005 roku została otwarta Izba Regionalna, w której zgromadzono eksponaty związane z folklorem Beskidów. Imprezę uświetnił występ taneczny zespołu Holajnicy. Rok później w budynku przy ul. Jaworzańskiej otwarto Salę Przyrodnika, w której dzieci mogły poznać faunę i florę naszych lasów. 1 października uroczyście obchodzono 85-lecie Polskiej Szkoły w Wapienicy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Wiceprzewodniczący Stanisław Ryszka, byli dyrektorzy szkoły: Irmgarda Gryczka i Danuta Migdał oraz emerytowani nauczyciele, m.in. Oskar Kożusznik. 17 maja 2010 roku wielu uczniów nie dotarło do szkoły z powodu utrudnień związanych z sytuacją powodziową w Wapienicy. Teren szkoły w znacznej części znalazł się pod wodą, a zajęcia zostały zawieszone. 22 października 2010 roku dokonano otwarcia nowoczesnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. 21 marca 2011 roku nastąpiło w naszej szkole uroczyste odsłonięcie tablicy „Szkoły Odkrywców Talentów”. Ten zaszczytny tytuł otrzymaliśmy od Ministerstwa Edukacji Narodowej za przyczynianie się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci. 13 kwietnia 2011 roku zorganizowano Przegląd Teatrzyków Anglojęzycznych, który w kolejnych latach cieszył się ogromną popularnością.

Rok 2012 okazał się rokiem wielkiej przeprowadzki. Po wielu latach nauki w trzech budynkach nadszedł czas na ogromne zmiany. W styczniu do budynku przy ul. Cieszyńskiej przeniosły się oddziały uczące się przy ul. Jaworzańskiej, natomiast we wrześniu dołączyli do nich uczniowie uczący się przy ul. Lajkonika. Kolejne lata upływały pod znakiem wielkich remontów, m.in. sal lekcyjnych, instalacji wodnej, sanitariatów czy szatni. W 2015 roku założono monitoring zewnętrzny, a w bibliotece powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W roku szkolnym 2017/2018, w wyniku kolejnej reformy oświaty, stopniowemu wygaszeniu poddane zostały gimnazja – do naszej szkoły włączone zostało Gimnazjum nr 15. Powróciła też ośmioklasowa szkoła podstawowa. Nauka od tej pory odbywała się w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach.

20 września 2017 roku uroczyście pożegnano sztandary obu szkół, natomiast 28 września nasza szkoła zmieniła patrona na Jana III Sobieskiego. Z tej okazji zorganizowano uroczystość, podczas której Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski odczytał treść uchwały w tej sprawie. W wydarzeniu udział wziął również Prezydent Miasta Jacek Krywult. 14 listopada 2017 roku w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego zwyciężył projekt „Centrum Edukacji Przyrodniczej w SP 32 w Bielsku-Białej”. Dzięki temu wzbogaciliśmy się o nowoczesną pracownię oraz atrakcyjne pomoce naukowe. 11 października 2018 roku otwarto nowe wielofunkcyjne boisko wraz z pełnym wyposażeniem. Jego budowę sfinansowano z budżetu miasta. Uroczystość rozpoczęła się w auli częścią oficjalną, po której goście obejrzeli występy artystyczne. Następnie na boisku Wiceprezydent Miasta Lubomir Zawierucha i dyrektor szkoły Alicja Procner uroczyście przecięli wstęgę.

W roku szkolnym 2019/2020 funkcję dyrektora placówki objęła Edyta Zaczek. 15 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 szkoła została zamknięta, a uczniowie i nauczyciele przeszli na naukę zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Organizacja pracy w tych warunkach nie należała do łatwych. Udział w licznych projektach umożliwił wzbogacenie szkolnego wyposażenia o sprzęt do nauki zdalnej. I tak w roku szkolnym 2021/2022 w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego zwyciężył projekt „Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy” o wartości 200 000 złotych. Z kolei w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiliśmy do rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki temu do naszej szkoły trafiło wspaniałe wyposażenie o wartości 155 000 złotych. Utworzono m.in. pracownię zajęć technicznych. Oprócz akcesoriów znalazły się w niej nowe szafy, stoły oraz krzesła. W ramach realizacji projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa nad głównym wejściem do budynku A naszej szkoły zainstalowano czujnik jakości powietrza z tablicą LED. Zmodernizowano również kotłownię – zainstalowano nowe piece gazowe.

24 lutego 2022 roku Rosja dokonała zbrojnej napaści na Ukrainę. Wiele rodzin z dziećmi zmuszonych było opuścić swoją ojczyznę. Do naszej szkoły w kolejnych miesiącach trafiło prawie 100 uczniów – uchodźców wojennych. Opracowano więc specjalny program adaptacyjny, natomiast dzieciom i młodzieży udzielono wsparcia psychologicznego i materialnego. Cała społeczność szkolna włączyła się w liczne akcje charytatywne na rzecz ofiar wojny. W szkole uruchomiono dodatkowe zajęcia języka polskiego dla uczniów z Ukrainy. W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły się przygotowania do obchodów 100-lecia placówki. Włączyła się w nie cała szkolna społeczność, a także środowisko lokalne. 20 września 2023 roku na pierwszym budynku szkoły odsłonięto pamiątkową tablicę, a SP 32 zyskała nowy sztandar. Rozpoczyna się kolejny rozdział tej pięknej historii…