Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

KARTA ROWEROWA


Terminy egzaminu na kartę rowerową w roku szkolnym 2023/2024


1. Egzamin w zakresie karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej odbędzie się dla uczniów klasy czwartej i składać się będzie z części:

1) teoretycznej – w formie testu pisemnego trwającego 45 minut i składającego się z 25 pytań w dniach:
a) 06.05.2024 r. – uczniowie klasy 4a na lekcji techniki zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
b) 07.05.2024 r. – uczniowie klasy 4b na lekcji techniki zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
c) 09.05.2024 r. – uczniowie klasy 4c na lekcji techniki zgodnie z tygodniowym planem zajęć;

2) praktycznej – przeprowadzonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej w dniach:
a) 03.06.2024 r. – uczniowie klasy 4a na lekcji techniki zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
b) 04.06.2024 r. – uczniowie klasy 4b na lekcji techniki zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
c) 06.06.2024 r. – uczniowie klasy 4c na lekcji techniki zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

2. Czas trwania części praktycznej dla każdego ucznia wynosi do 10 minut.

3. Część teoretyczną i praktyczną egzaminu na kartę rowerową uczeń może poprawić w terminie ustalonym przez szkolnego opiekuna BRD.

4. Nadzór nad realizacją niniejszego zadania powierza się Pani Sabinie Bysko oraz Pani Iwonie Nowak.