KARTA ROWEROWA


1. Egzamin w zakresie karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej odbędzie się dla uczniów klasy piątej oraz dla uczniów klasy szóstej, którzy nie zdali egzaminu na kartę rowerową w roku szkolnym 2017/2018.


2. Egzamin składać się będzie z części:

1) teoretycznej – w formie testu pisemnego składającego się z 20 pytań

a) dla uczniów klasy piątej w dniach:

- 6 maja 2019 r. klasa 5a, 5d

- 7 maja 2019 r. klasa 5c, 5e

- 9 maja 2019 r. klasa 5b

na lekcji techniki zgodnie z tygodniowym planem zajęć,

b) dla uczniów klasy szóstej w dniach:

- 7 maja 2019 r. klasa 6b, 6d, godz.14.50-15.35 w sali nr 0.4B

- 8 maja 2019 r. klasy 6a, 6c, godz.13.55-14.40 w sali nr 1.15.

Czas trwania części teoretycznej wynosi 45 minut.


2) praktycznej – przeprowadzonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 343 w dniach:

- 27 maja 2019 r. klasa 5a, 5b  w godzinach 10.00-15.00

- 28 maja 2019 r. klasa 5c, 5d, 5e w godzinach 10.00-15.00

- 7 czerwca 2019 r. klasa 6a, 6b, 6c, 6d w godzinach 10.00-15.00

Czas trwania części praktycznej dla każdego ucznia wynosi do 10 minut.