Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

ODKRYWAMY TALENTY


Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej – jako pierwsza w mieście i czwarta w województwie śląskim – uzyskała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Stanowi on wyróżnienie dla placówek, które szczególnie przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Akcja przebiega pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Projekt ma służyć stworzeniu ogólnopolskiej mapy szkół zaangażowanych we wspieranie rozwijania talentu dzieci i młodzieży. Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które posiadają przynajmniej trzech nauczycieli prowadzących systematyczną pracę z uczniami o szczególnych uzdolnieniach i których uczniowie mają szczególne osiągnięcia czy dokonania. W zgłoszeniu zaprezentowano osiągnięcia pedagogów SP 32 reprezentujące różnorodne dziedziny aktywności. Placówka ma bardzo bogatą ofertę kół zainteresowań adresowanych do różnych uczniów o różnych predyspozycjach. Praca z uczniami utalentowanymi dotyczy przede wszystkim odkrywania i rozwijania uzdolnień przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych oraz ich aktywności obywatelskiej lub wolontariatu. Lista szkół, które otrzymały tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, znajduje się na stronie internetowej: www.roktalentow.men.gov.pl. Zawartość tej zakładki służy wymianie pomiędzy szkołami doświadczeń dotyczących wspierania i rozwijania zainteresowań u dzieci. Znajdą się tutaj przykłady scenariuszy lekcji, krótkie konspekty zajęć z wykorzystaniem efektywnych metod i form pracy rozwijających uzdolnienia, przykłady indywidualizacji i różnicowania pracy na lekcji, współpracy na rzecz ucznia zdolnego z innymi podmiotami, ciekawe inicjatywy i opisy zasad innowacji pedagogicznych.