LIDER ZDOLNOŚCI


Liderem Zdolności w Naszej Szkole, czyli koordynatorem wszystkich działań związanych ze Szkołą Odkrywców Talentów, jest Pani Iwona Golec. Do zadań Lidera Zdolności należy:

- wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi;
- pomoc rodzicom w zaplanowaniu sposobu rozwijania uzdolnienia u dziecka;
- pomoc uczniom w wyborze zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do ich uzdolnień;
- opracowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności;
- organizowanie Dnia Promocji Talentów;
- eksponowanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły, na profilu szkoły w portalu społecznościowym Facebook, w szkolnym czasopiśmie oraz na gazetce ściennej Szkoły Odkrywców Talentów.

W roku szkolnym 2018/2019 Lider Zdolności pełni dyżur dla zainteresowanych uczniów i rodziców w każdy czwartek w godz. 12.50 – 13.35 w sali nr 42 (budynek A) - po wcześniejszym umówieniu się.