NAUKA ZDALNA

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. szkoły pozostaną zamknięte, wprowadzone zostanie natomiast kształcenie na odległość. W Naszej Szkole będzie się ono odbywało wg następujących zasad:


1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły kontakt z kierownictwem oraz sekretariatem możliwy będzie pod numerem telefonu 33 8183184, pod adresem e-mail sp32@mzo.bielsko.pl oraz poprzez dziennik elektroniczny.


2. Bieżące komunikaty dotyczące funkcjonowania szkoły publikowane będą na szkolnej stronie internetowej www.sp32bb.pl, na szkolnym profilu Facebook www.facebook.com/sp32bb oraz przesyłane przez dziennik elektroniczny.


3. Kształcenie na odległość będzie się odbywać poprzez dziennik elektroniczny z wykorzystaniem wybranych przez nauczycieli narzędzi  multimedialnych: komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych.


4. W pracy zdalnej nauczyciele uwzględnią różne potrzeby edukacyjne uczniów, w tym te wynikające z niepełnosprawności.


5. Nauczyciele dostosują realizację podstawy programowej, wybierając te nowe treści, które uczeń będzie w stanie zrealizować samodzielnie. Następnie opracują zakres materiału na cały tydzień w zależności od tygodniowej liczby godzin danego przedmiotu.


6. Nauczyciele będą przesyłać Państwu lub uczniom opracowany materiał z przedmiotów z planu lekcji dziecka wraz z zadaniami i ćwiczeniami oraz wskazówki do ich wykonania raz w tygodniu (do godz. 10.00) wg następującego harmonogramu:

a) poniedziałek: edukacja wczesnoszkolna, matematyka, język włoski, język niemiecki, WF;

b) wtorek: język polski, informatyka, technika;

c) środa: chemia, język angielski, EDB, religia;

d) czwartek: fizyka, historia, plastyka, muzyka;

e) piątek: przyroda, biologia, geografia, WOS.

W pozostałe dni nauczyciele będą do Państwa dyspozycji w ramach konsultacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Uczeń będzie miał 7 dni na zapoznanie się z przesłanym przez nauczyciela materiałem oraz na wykonanie ćwiczeń i zadań.

Powyższy harmonogram uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach. W ten sposób nie będą Państwo oraz uczniowie otrzymywać codziennie dużej liczby wiadomości. Pozwoli to również elastycznie zaplanować naukę w ciągu całego tygodnia.


7. Nauczyciele będą sprawdzać i oceniać wiedzę i umiejętności uczniów na podstawie odsyłanych przez uczniów rozwiązań zadań wskazanych przez nauczyciela. W tym celu mogą wykorzystywać również platformy edukacyjne i komunikatory umożliwiające sprawdzenie poprawności ćwiczeń i zadań wykonanych przez uczniów.


8. Na szkolnej stronie internetowej w zakładce „nauka zdalna” w piątki publikowane będą dodatkowe materiały opracowane przez nauczycieli świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedę oraz bibliotekarzy. Nauczyciele ci w pozostałe dni będą do dyspozycji Państwa oraz uczniów w ramach konsultacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego.