ZEBRANIA RODZICÓW

27-01-2020 9:02 komunikaty i ogłoszenia

Informujemy, że zebrania rodziców odbędą się w najbliższy czwartek (30 stycznia):

- o godz. 16.30 – klasy: 1, 2, 3, 4 oraz 5a, 5b, 5c (w budynku A – ul. Cieszyńska 393);

- o godz. 17.00 – klasy: 6, 7 oraz 5d, 5e, 5f (w budynku B – ul. Cieszyńska 385);

- o godz. 16.30 – klasy 8 (w budynku B – ul. Cieszyńska 385, początek w szkolnej auli, gdzie przedstawione zostaną informacje dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty).

Wykaz sal, w których odbędą się zebrania, wyeksponowany zostanie przy wejściach do każdego z budynków.

W związku z bardzo trudną sytuacją komunikacyjną spowodowaną przebudową ul. Cieszyńskiej oraz niewielką powierzchnią parkingową na terenie szkoły (zajętą w tym czasie przez jej pracowników) zwracamy się do Państwa z prośbą, aby nie blokować samochodami szlaków komunikacyjnych na terenie szkoły i w okolicy.