ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

20-06-2019 9:40 imprezy i uroczystości

Pożegnaliśmy rok szkolny 2018/2019! Dzisiaj uczniowie odebrali świadectwa, nagrody książkowe, dyplomy i puchary, natomiast w szkolnej auli budynku B zorganizowano uroczystą akademię, w której wzięli udział uczniowie ósmych klas i oddziałów gimnazjalnych, a także przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i kierownictwo szkoły: Pani Dyrektor Alicja Procner, Pani Wicedyrektor Jolanta Olejak-Bogaczyk i Pan Wicedyrektor Grzegorz Wójtowicz. Część oficjalną rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego. Pani Dyrektor, oprócz nagród dla uczniów, wręczyła również listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców. Wreszcie przyszła kolej na cześć artystyczną przygotowaną przez 7b i 7c pod opieką Pani Ewy Szering i Pani Anny Reglińskiej-Suchy.