KONKURS! KONKURS! KONKURS!

19-06-2019 6:32 konkursy

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnej edycji KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ FOTOGRAFIĘ Z WAKACJI. Zdjęcia należy przesyłać na adres: echo_szkoly@o2.pl do dnia 15 sierpnia 2019 r. W treści e-maila autor zdjęcia powinien podać swoje imię, nazwisko i klasę, a także tytuł fotografii. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu, a najciekawsze prace będzie można obejrzeć już w dniu powitania nowego roku szkolnego. Organizatorem konkursu jest Pani Marta Barbasz-Sztajno.

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zdjęcia autorstwa uczniów Naszej Szkoły.
2. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na publikację nadesłanego zdjęcia.
3. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie cztery prace.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 września 2019 r., a autorzy dwóch najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.