O BEZPIECZEŃSTWIE NA DRODZE RAZ JESZCZE!

17-09-2019 17:07 profilaktyka i wychowanie

16 i 17 września w auli budynku A Naszej Szkoły odbyły się spotkania uczniów klas I-III z Panią Bożeną Jandurą - przedstawicielką Straży Miejskiej. Ich głównym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Omówiono znaki i sygnalizację drogową. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania odblasków przez pieszych, chodzenie lewą stroną drogi czy przechodzenie na oznakowanych przejściach dla pieszych. Po prelekcji uczniowie zadawali pytania dotyczące przepisów. Był też czas na ćwiczenia praktyczne, które okazały się wielką atrakcją dla dzieci. Na koniec wszyscy pierwszoklasiści otrzymali w prezencie kamizelki odblaskowe, aby jeszcze bezpieczniej czuć się na drodze. Prelekcje Straży Miejskiej to kolejny punkt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.