JUŻ JUTRO WIELKI TEST WIEDZY O HISTORII WAPIENICY!

27-10-2020 6:55 konkursy
Przypominamy regulamin i zachęcamy do udziału wszystkich uczniów klas IV-VIII!

Zapraszamy do udziału w WIELKIM TEŚCIE WIEDZY O HISTORII WAPIENICY!

1. Uczestnikami testu mogą być uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej.
2. Test przybierze formę quizu online (Kahoot). Link do quizu zostanie opublikowany na szkolnej stronie internetowej (www.sp32bb.pl) oraz na szkolnym profilu Facebook (www.facebook.com/sp32bb).
3. Przy uruchamianiu quizu należy wpisać login składający się z symbolu oddziału, do którego uczęszcza uczeń oraz numeru ucznia w dzienniku. Przykładowo login „8d24” oznacza ucznia oddziału 8d z numerem w dzienniku 24.
4. Quiz aktywny będzie w dniu 28 października 2020 r. (środa) w godz. 16.00-19.00 lub do wyczerpania limitu uczestników quizu (100 osób).
5. W quizie każdy uczestnik może wziąć udział tylko raz.
6. Zakres materiału obejmuje informacje opublikowane na szkolnej stronie internetowej w zakładce „o szkole > historia” oraz fragmenty książki Jerzego Polaka „Przewodnik po Bielsku-Białej” (Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej 2004 r.) – str. 84-86, 159-160, 161-162, a także literaturę dodatkową: Grzegorz Madej "Bielska linia książęcego rodu Sułkowskich (1786-1918)", Piotr Kenig "Wodociągi i kanalizacja w Bielsku-Białej", Monika Broda, Wiesław Ćwikowski "Bielsko-Biała i okolice, historia pocztówką pisana", Ewa Janoszek, Wojciech Kominiak "Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce w czasach II wojny światowej", Wiesław Dziubek, Wojciech Kominiak "Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej", Kroniki Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej, portal historyczny Beskidia.pl (www.historia.beskidia.pl).
7. Na liczbę zdobytych punktów i tym samym na miejsce w konkursie wpływ ma liczba poprawnych odpowiedzi oraz czas udzielenia odpowiedzi.
8. Jury przyzna I, II oraz III miejsce, a laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Osiedla Wapienica.
9. Organizatorami konkursu są: Pani Lucyna Peterko, Pan Wiesław Dziubek i Pan Grzegorz Wójtowicz.