ZASADY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY


Zasady zachowania w świetlicy


1. Słuchamy rad, poleceń i uwag nauczyciela.

2. Jesteśmy dla siebie mili i życzliwi.

3. Pomagamy sobie wzajemnie.

4. Opiekujemy się młodszymi kolegami/koleżankami.

5. Mówimy półgłosem, nie krzyczymy.

6. Wychodzimy tylko za pozwoleniem nauczyciela.

7. Szanujemy gry i zabawki.

8. Zawsze po sobie sprzątamy.

9. Nie dokuczamy, nie skarżymy, nie używamy brzydkich słów.