Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS PRZERW


Regulamin zachowania się podczas przerw międzylekcyjnych 
w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej


1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek i korzystanie z toalety. 

2. Po dzwonku na przerwę uczeń za pozwoleniem nauczyciela powoli wychodzi na korytarz. 

3. Uczeń podporządkowuje się poleceniom nauczyciela dyżurującego i innych pracowników szkoły.

4. Uczeń zobowiązany jest do przebywania podczas przerwy w rejonie sali, w której będzie miał lekcje.

5. Czas przerwy uczeń spędza w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu. W szczególności zabrania się w tym czasie: 
- biegania, 
- hałasowania (krzyki, piski, gwizdy), 
- stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, skakanie przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.), 
- grania w zabronione przez nauczyciela gry i zabawy, 
- siadania na podłodze, parapetach, wychylania się przez okno, otwierania okien, 
- śmiecenia, niszczenia mienia szkolnego, w tym lamperii olejnych na ścianach, 
- rzucania przedmiotami. 

6. W toaletach wolno wyłącznie spełniać potrzeby fizjologiczne, a po bezzwłocznym umyciu rąk należy natychmiast opuścić pomieszczenie. 

7. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczeń natychmiast powiadamia nauczyciela dyżurującego. 

8. Po dzwonku na lekcję uczeń ustawia się w parę przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekuje w ciszy i spokoju na nauczyciela. 

9. Podczas przerwy w ogrodzie szkolnym dodatkowo obowiązują następujące zasady: 
- wyjście na zewnątrz jest obowiązkowe (nikt nie zostaje w budynku szkoły), 
- podczas przerwy można korzystać tylko z toalety znajdującej się na parterze przy schodach (uczeń informuje nauczyciela o wyjściu i powrocie z toalety), 
- podczas przerwy należy przebywać w wyznaczonych rejonach, 
- nie wolno wychodzić poza teren szkoły. 

10. Za niewywiązanie się z zasad regulaminu uczeń otrzymuje ujemne punkty zgodnie z punktowym systemem oceniania zachowania.