Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOJAKA ROWEROWEGO


Regulamin korzystania ze stojaka rowerowego
w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej

1. Stojak rowerowy jest przeznaczony wyłącznie dla rowerów uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej. 

2. Użytkownik roweru we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia rowerów, jak również za rzeczy na nich pozostawione lub stanowiące ich wyposażenie.

4. Na szlakach komunikacyjnych na terenie Szkoły zabrania się jazdy rowerem. 


ROWERZYSTO - PAMIĘTAJ!

Rower musi być wyposażony w:

1. światło pozycyjne przednie o barwie białej lub żółtej selektywnej,
2. światło pozycyjne tylne barwy czerwonej,
3. światło odblaskowe tylne czerwone o kształcie innym niż trójkąt,
4. przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec,
5. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.

Kierującemu rowerem zabrania się:

1. jazdy obok innego uczestnika ruchu,
2. jazdy bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
3. czepiania się innych pojazdów,
4. wjazdu na autostrady (oznaczone znakiem D-9), drogi ekspresowe (oznaczone znakiem D-7),
5. wjazdu na drogi na których jest postawiony znak B-9 “Zakaz wjazdu rowerów”, znak B-1 “Zakaz ruchu wszelkich pojazdów” lub znak B-2 “Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów”.

Uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany stosować się do wszelkich przepisów ruchu drogowego, poleceń i sygnałów dawanych przez kierujących ruchem lub osoby uprawnione, sygnałów świetlnych, znaków drogowych w następującej kolejności:

1. Polecenia i sygnały dawane przez kierującego ruchem (policjant, żołnierz) lub osoby uprawnionej (dróżnik kolejowy),
2. Sygnały świetlne,
3. Znaki,
4. Normy zawarte w kodeksie drogowym.