Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH


Regulamin korzystania z szafek szkolnych
w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej


1. Szafki szkolne są własnością Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej.

2. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania obuwia, ubrań oraz innych przedmiotów niezbędnych na terenie szkoły.

3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, zobowiązany jest zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie oraz utrzymanie porządku w szafce. Na wieszakach umieszcza się wierzchnie okrycie oraz worek z obuwiem. Półka służy do przechowywania książek.

4. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi.

5. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach uczniowskich.

7. Uczeń nie powinien pozostawiać w szafce żadnych przedmiotów szklanych, produktów spożywczych, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży (np. strojów sportowych) i innych rzeczy zagrażających bezpieczeństwu i higienie.

8. Uczeń zobowiązany jest przechowywać obuwie w worku.

9. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków i naklejania czegokolwiek oraz innych działań mających skutek trwały.

10. W przypadku, kiedy znany jest sprawca dewastacji szafki uczniowskiej, ponosi on całkowity koszt związany z naprawą lub wymianą – zakupem nowej szafki (odpowiedzialność materialna Rodziców – zgodnie z zapisami statutowymi dotyczącymi dewastacji mienia).

11. Zakazuje się przesuwania szafek oraz wrzucania czegokolwiek za szafki.

12. Na koniec każdego półrocza wychowawca sprawdza stan szafki w obecności ucznia.

13. Każdy zamek posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia i jeden zapasowy, który pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu.

14. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Zwrotu dokonuje się u wychowawcy klasy.

15. Klucza do szafki nie należy pozostawiać w zamku.

16. Do zwrotu przyjmowane są klucze oryginalne z wypisanym numerem szafki.

17. W przypadku zagubienia lub kradzieży klucza uczeń zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wychowawcę klasy. Klucz dorabiany jest na koszt ucznia.

18. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek oraz otwierać swoim kluczem innych szafek.

19. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2014 r. i jest udostępniony na stronie internetowej szkoły.

20. Z Regulaminem zapoznają się Rodzice i Uczniowie w każdym roku szkolnym.