Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ


Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej to bardzo nowoczesna pracownia przyrodniczo-ekologiczna wyposażona w liczne pomoce dydaktyczne i doświadczalne.

Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego pomagają w poznawaniu lokalnego środowiska przyrodniczego, rozumieniu występowania zjawisk przyrodniczych oraz przyczynią się do podniesienia świadomości ekologicznej (walka ze smogiem, odnawialne źródła energii, segregacja odpadów, itp.).

Ogród doświadczeń przyrodniczo-ekologicznych jest miejscem poznawania i rozbudzania zamiłowania do przyrody oraz propagowania postaw proekologicznych. Pomaga w tym sprzęt doświadczalny (np. stacja meteorologiczna, zegar słoneczny, róża kierunków) oraz umieszczone tablice dydaktyczne do rozpoznawania roślin i zwierząt, przeprowadzania gier tematycznych czy podnoszenia świadomości ekologicznej. Szkoła posiada duży ogród o wielogatunkowej florze i faunie, przypominający swoją formą park. Zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych realizowane w stworzonym szkolnym ogrodzie doświadczeń przyrodniczo-ekologicznych umożliwiają dzieciom bezpośrednie poznawanie przyrody, wykonywanie doświadczeń i pomiarów, kształcą postawy proekologiczne.