ZOSTAŃ SZKOLNYM GLOBTROTEREM!

01-01-2021 7:41 nasze zainteresowania

Zachęcamy do udziału w nowym projekcie „SZKOLNY GLOBTROTER”. Trwa on od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., a jego celem jest zachęcenie uczniów do zwiększenia aktywności fizycznej poprzez ruch na świeżym powietrzu oraz poznanie najbliższego otoczenia atrakcyjnego pod względem przyrodniczym, historycznym, architektonicznym i kulturowym.  To świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu z całą rodziną.

 

Proponujemy uczniom 10 tras, które mogą pokonać pod opieką osób dorosłych (rodziców/opiekunów). Trasy te uporządkowane są w kolejności od najłatwiejszej do najtrudniejszej, jednak kolejność ich pokonywania jest dowolna. Celem wypraw są m.in. Huta szkła w Jaworzu Nałężu, Gościnna Dolina, Dolina Wapienicy, Ostry, Dębowiec, Pętla Wapienicka, Palenica, Kopany, Ewangelicki Kościół Leśny w Jaworzu, Cuberniok czy Błatnia.

 

Podczas wędrówek zaleca się korzystanie z map lub aplikacji (np. www.mapa-turystyczna.pl), wskazane jest również używanie kijów, ale nie jest to obowiązkowe.

 

Podczas każdej wędrówki uczniowie dokumentują pokonanie trasy, wykonując przynajmniej 3 zdjęcia, na których znajduje się uczeń w miejscach charakterystycznych dla trasy. Po pokonaniu każdej z tras uczniowie na bieżąco przesyłają przez dziennik elektroniczny pełną dokumentację fotograficzną (3 zdjęcia z wycieczki) opiekunowi projektu – Pani Aldonie Słonce. Zdjęcia można również dostarczyć na płycie lub pendrivie. Opiekun projektu – po weryfikacji nadesłanej dokumentacji – publikuje na szkolnej stronie internetowej ranking prezentujący sportowe dokonania uczestników projektu, a uczniom, którzy pokonali 10 tras, przyznaje tytuł SZKOLNEGO GLOBTROTERA wraz z odznaką i pamiątkowym dyplomem.

 

Szczegóły projektu oraz propozycje tras znajdują się na szkolnej stronie internetowej (www.sp32bb.pl) w zakładce: „dla ucznia > trzymaj formę > szkolny globtroter”.