Przejdź do treści Przejdź do menu

WPŁYW RODZICÓW NA ŻYCIE SZKOŁY

26-09-2020 6:57 organizacja rada rodziców

Współpraca Rodziców ze szkołą jest jednym z najważniejszych warunków wszechstronnego rozwoju dziecka. To właśnie Rodzice mają zdecydowanie największy wpływ na wychowanie dzieci, a ich zaangażowanie świadczy o wadze, jaką przywiązują do edukacji swojego dziecka. Dzięki współpracy z Rodzicami szkoła staje się miejscem przyjaznym, mocno związanym z lokalną społecznością, posiadającym jej silne poparcie. Proponujemy Państwu różnorodne formy uczestniczenia w życiu Naszej Szkoły – czy to na zasadzie regularnego zaangażowania, czy też okazjonalnej pomocy. Z pewnością znajdą Państwo coś dla siebie.


ORGANIZACJA:

- pomoc w organizacji szkolnych wycieczek

- udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych i klasowych

- organizacja prezentacji rodzicielskich


OPIEKA:

- pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych (np. w prowadzeniu kółka szachowego)

- dodatkowa opieka podczas szkolnych uroczystości (bale, dyskoteki, rozgrywki sportowe)

- opieka podczas szkolnych wycieczek


POMOC MATERIALNA:

- dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców

- wsparcie szkolnej biblioteki poprzez podarowanie lektur (po konsultacji z bibliotekarzem)

- wsparcie szkolnych akcji charytatywnych dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej 


ZAINTERESOWANIE ŻYCIEM SZKOŁY:

- aktywny udział w pracach Rady Oddziału i Rady Rodziców (wymiana spostrzeżeń, zgłaszanie inicjatyw)

- uczestniczenie w zebraniach Rodziców, korzystanie z konsultacji

- śledzenie aktualności publikowanych na szkolnej stronie internetowej oraz na profilu Facebook

- kontrola zeszytu korespondencji dziecka oraz wiadomości w dzienniku elektronicznym

- udział w otwartych uroczystościach szkolnych


Jednocześnie przypominamy, że mogą być Państwo współautorami oraz inicjatorami zmian w szkolnych dokumentach, np. w Planie Pracy Szkoły. Dodatkowo współdecydują Państwo o wyborze dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, wydatkowaniu pieniędzy, doposażaniu sal lekcyjnych, zatwierdzaniu dokumentów szkolnych, dofinansowaniu wycieczek czy wyborze ubezpieczyciela. Dziękujemy za dotychczasową współpracę.