Przejdź do treści Przejdź do menu

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O HISTORII BIELSKA I BIAŁEJ

10-02-2021 11:35 konkursy

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Historii Bielska i Białej. Konkurs zostanie zorganizowany z okazji 70. rocznicy połączenia Bielska i Białej w Bielsko-Białą.


REGULAMIN KONKURSU


Cel konkursu:

popularyzacja wiedzy regionalnej związanej z historią miasta, w którym mieszkamy


Forma konkursu:

test pisemny przesłany uczniom przez dziennik elektroniczny


Zasady organizacyjne:

- konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII

- konkurs odbędzie się w dniu 3 marca br.

- uczniowie mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w konkursie Panu S. Porębskiemu do dnia 2 marca br.

- test konkursowy będzie przesłany przez dziennik 03.03.2021 r. o godz. 14.20

- na odesłanie odpowiedzi będzie 60 minut

- zakres wiedzy do opanowania zostanie przesłany wszystkim uczniom klas VI-VIII przez dziennik elektroniczny najpóźniej do dnia 12 lutego br.


Nagrody:

- nagrody książkowe lub rzeczowe za 1, 2 i 3 miejsce

- oceny z historii z wagą 2


Organizatorem Szkolnego Konkursu o Historii Bielska i Białej jest Pan dr Sławomir Porębski.