O BEZPIECZEŃSTWIE

15-05-2019 13:11 organizacja

Dzisiaj podczas zajęć z wychowawcą uczniowie Naszej Szkoły spotkali się na apelu porządkowym, którego głównym tematem było omówienie czynników warunkujących bezpieczeństwo w placówce. Wszystkim przypomniano również od dawna funkcjonujące w Naszej Szkole procedury: Procedurę zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz Procedurę na wypadek dewastacji mienia szkolnego. Zwrócono ponadto uwagę na obowiązki uczniów wynikające z poszanowania drugiego człowieka. Spotkania poprowadziły: Pani Katarzyna Kanik-Dendys oraz Pani Monika Korowaj.