Przejdź do treści Przejdź do menu

„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” DLA SP 32!

19-10-2022 18:00 laboratoria przyszłości

Za nami wielkie zakupy! Dzięki udziałowi SP 32 w programie „Laboratoria Przyszłości” do Naszej Szkoły trafiło wspaniałe wyposażenie! Jest to sprzęt o łącznej wartości 155 000 zł. Szczegółowy wykaz zakupionego wyposażenia prezentuje załączona tabela. Będzie on wykorzystywany przez uczniów klas 1-3 podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, ale będą również z niego korzystać starsi uczniowie – podczas zajęć techniki, informatyki, muzyki oraz na przedmiotach przyrodniczych.

„Laboratoria Przyszłości” to największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce i największa inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację w historii. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Inicjatywa zakłada przekazanie samorządom środków finansowych na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Na wsparcie szkół Rząd przeznaczył łącznie ponad 1 miliard złotych.

#LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci, Laboratoria Przyszłości