Przejdź do treści Przejdź do menu

KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

30-03-2021 11:14 konkursy
Zapraszamy do udziału w Konkursie Wiedzy o Patronie „Jan III Sobieski – patron Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej”!
1. Cel konkursu: przybliżenie postaci patrona Naszej Szkoły, króla Jana III Sobieskiego, życia, kariery politycznej i militarnej władcy.
2. Forma konkursu: test online na platformie Forms. Test przewiduje dwa stopnie trudności:
- pierwszy: klasy IV-V,
- drugi: klasy VI-VIII.
3. Zainteresowani uczniowie wezmą udział online w teście wiedzy o patronie, Janie III Sobieskim, który odbędzie się 12.05.2021 r. godz. 16.00.
4. Pytania konkursowe opracowane zostały na podstawie życiorysu Jana III Sobieskiego zamieszczonego na stronie internetowej szkoły
5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Zgłoszenia przyjmowane są przez dziennik elektroniczny do 07.05.2021 r. przez nauczycieli historii:
- p. Lucynę Peterko: zgłoszenia klas IV-V,
- p. Sławomira Porębskiego: zgłoszenia klas VI-VIII.
6. W skład jury konkursu wchodzą: p. Lucyna Peterko, p. Sławomir Porębski.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.05.2021 r.
8. Przewidziano następujące nagrody:
- I miejsce: dyplom, nagroda rzeczowa,
- II i III miejsce: dyplomy, nagrody książkowe.