KOLEJNI LAUREACI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU!

07-06-2019 5:48 konkursy

Dnia 29 maja 2019 r. w Bielskim Centrum Kultury odbyło się podsumowanie Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Jonasz" opartego na Ewangelii św. Łukasza. Jego laureatami zostali uczniowie Naszej Szkoły: Julia Ślusarczyk z kl. 5c, Bartosz Budzyn z kl. 8b oraz Franciszek Ślusarczyk z kl. 8b. W konkursie we wszystkich jego etapach uczestniczyło kilkanaście tysięcy dzieci z Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Zaolziu. Biskup Roman Pindel pogratulował laureatom i wręczył osobiście nagrody oraz dyplomy. Organizatorem konkursu był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Ewangelickie Towarzystwo Ekumeniczne „Jonasz", natomiast uczniów do konkursu przygotowała Pani Anna Bykowska. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!