KOLEJNE NIESPODZIANKI OD RADY RODZICÓW!

15-10-2019 9:20 organizacja rada rodziców

Ostatnio pisaliśmy o ogromnych zakupach sprzętu sportowego poczynionych ze środków Rady Rodziców (8 300 zł). Teraz przyszła pora na kolejne niespodzianki! We wrześniu sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne (600 zł), na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (300 zł) oraz na zajęcia z psychologiem i pedagogiem (400 zł). Oprócz tego zakupiono dydaktyczne gry planszowe na kółko logicznego myślenia (250 zł), a także artykuły papiernicze dla szkolnego pedagoga (175 zł). Każda klasa otrzymała ponadto dwie ryzy papieru ksero. Bardzo serdecznie dziękujemy! Taka Rada Rodziców to prawdziwy skarb!