Przejdź do treści Przejdź do menu

INNOWACYJNA SZKOŁA! INNOWACYJNI NAUCZYCIELE!

19-10-2020 9:27 nasze zainteresowania

W tym roku szkolnym nauczyciele Naszej Szkoły wdrażają zasady aż 5 innowacji pedagogicznych. Są to „Czytam z klasą lekturki spod chmurki - Jestem przyjacielem przyrody” (Pani Marcelina Piechota), „Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej” (Pani Izabela Morys), „OK zeszyt w edukacji wczesnoszkolnej” (Pani Izabela Morys), „Snujemy historie, czyli storytelling na angielskim” (Pani Aurelia Woźniak) oraz „Gra geograficzna” (Pan Marcelin Makowski). Łącznie możemy sie pochwalić aż 26 innowacjami pedagogicznymi realizowanymi w SP 32!

Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest określana jako pewnego rodzaju ulepszanie, wprowadzanie nowych rozwiązań, modernizacja, pozytywna zmiana. Specyfikę innowacji pedagogicznej zdefiniował W. Okoń: "Innowacją pedagogiczną jest zmiana struktury systemu szkolnego (dydaktycznego, wychowawczego) jako całości lub struktury ważnych jego składników – w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym. Składniki te obejmują m.in.: nauczycieli, uczniów, programy i podręczniki, wyposażenie zakładów wychowawczych, środki masowego przekazu i środowisko wychowawcze". Celowość wprowadzania innowacji jest tym wyższa, im więcej korzyści uzyska z niej dziecko.

Innowacje pedagogiczne to:
- nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły;
- działania odmienne od powszechnie obowiązujących;
- zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji;
- twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli, do której szkoła została powołana.