Przejdź do treści Przejdź do menu

05. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ  1. Wszystkie osoby przebywające w bibliotece mają zakryte usta i nos.
  2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
  3. W celu umożliwienia zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, w wypożyczalni i czytelni w tym samym czasie przebywa tylko grupa dzieci z danego oddziału, według ustalonego harmonogramu.
  4. Dopuszcza się możliwość wolnego dostępu do księgozbioru w ograniczonym zakresie.
  5. Zwrócone książki są wyłączone z wypożyczania na czas poddania ich kwarantannie tj. 3 dni.
  6. Blaty, klamki, poręcze krzeseł, włączniki światła, stanowiska komputerowe na bieżąco dezynfekuje wyznaczony pracownik obsługi. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są usunięte z biblioteki.
  7. Pomieszczenie biblioteki jest regularnie wietrzone.