05. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ1. Wszystkie osoby przebywające w bibliotece mają zakryte usta i nos.2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.3. W celu umożliwienia zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, jednocześnie w wypożyczalni i czytelni przebywa ograniczona liczba uczniów. Informacja z podaną liczbą osób umieszczona będzie na plakacie przy wejściu do biblioteki.4. Dopuszcza się możliwość wolnego dostępu do księgozbioru w ograniczonym zakresie.5. Zwrócone książki są wyłączone z wypożyczania na czas poddania ich kwarantannie, tj. 3 dni.6. Blaty, klamki, poręcze krzeseł, włączniki światła, stanowiska komputerowe na bieżąco dezynfekuje wyznaczony pracownik obsługi.7. Pomieszczenie biblioteki jest regularnie wietrzone.