PODPOWIEDZI DLA NAUCZYCIELI

1. Upewnij się, że wszyscy uczniowie w Twojej klasie mają w domu dostęp do komputera i internetu oraz posiadają konto w dzienniku elektronicznym. Jeśli nie – poszukaj innych kanałów komunikacji, np. SMS.


2. Pamiętaj, że w domu ucznia najczęściej jest jeden komputer i kilku użytkowników, np. rodzeństwo ucznia oraz rodzice, którzy również mogą potrzebować komputera do pracy zdalnej. Metody pracy, jakie wybierzesz, nie mogą dezorganizować nauki i pracy innych domowników (np. wideokonferencje, ćwiczenia online).


3. Pamiętaj, aby dostosować realizację podstawy programowej do nauki zdalnej np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego.


4. Dostosuj liczbę zadań oraz ćwiczeń zadawanych uczniom do tygodniowego rozkładu zajęć.


5. Stosuj się do ustalonego harmonogramu przesyłania materiałów (dzień, godzina). Nauczy to dzieci systematyczności oraz pozwoli zaplanować naukę w ciągu całego tygodnia.


6. Ustal sposoby zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów. Wybierz takie metody, które w największym stopniu pozwolą sprawdzić samodzielność pracy ucznia. Pamiętaj, że uczeń ma 7 dni na zapoznanie się z przesłanymi materiałami i wykonanie ćwiczeń oraz zadań.


7. Uwzględnij w pracy zdalnej różne potrzeby edukacyjne uczniów, w tym te wynikające z niepełnosprawności.


8. Wychodź naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców. Pytaj o oczekiwania, rozważaj propozycje, pomagaj rozwiązywać napotkane problemy. Zadawaj zadania nieobowiązkowe (dla uczniów chcących w większym stopniu pogłębiać wiedzę).


9. Korzystając z narzędzi multimedialnych, wybieraj bezpieczne i rekomendowane strony, platformy i aplikacje.


10. Formułuj precyzyjne polecenia. Sformułowania "Przeanalizujcie rozdział IV z podręcznika" są niewystarczające. Nauczyciel powinien przeprowadzić ucznia przez zagadnienie - od przedstawienia celu lekcji po jego realizację.


11. Pamiętaj, że nie wszyscy uczniowie mają w domu podręczniki. Niektórzy zostawili je w szkole - w szafkach osobistych.


12. Postaraj się ograniczyć do minimum rolę rodziców, którzy w aktualnej sytuacji nadal pracują, a w związku z epidemią mogą mieć dużo więcej obowiązków zawodowych (np. służba zdrowia, dostawcy) i kontrolowanie pracy dziecka może być dla nich w tej chwili utrudnione. Jeśli to możliwe – przesyłaj wiadomości bezpośrednio do dzieci (dotyczy to zwłaszcza starszych uczniów). Planuj pracę z dzieckiem tak, aby samodzielnie mogło wykonywać zadania. Bądź wyrozumiały, jeśli rodzice lub uczniowie napotkają trudności - to dla nas wszystkich jest nowa sytuacja.