DYREKCJA


DYREKTOR SZKOŁY

Alicja Procner


WICEDYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Olejak-Bogaczyk


WICEDYREKTOR SZKOŁY

Grzegorz Wójtowicz